top of page

Brystsmerter

brystsmerter

Brystsmerter forbindes ofte med hjerte -eller lungeproblemer, men det er svært vanlig å ha brystsmerter uten at det er noe alvorlig som ligger bak. 

Statistikk viser at når folk tar kontakt med fastlegen med brystsmerter, så er årsaken følgende:

 • 50% skyldes muskel-skjelett relaterte plager

 • 15% skyldes sykdom i hjerte -og karsystemet

 • 15% skyldes sykdom i luftveier og lunger

 • 15% skyldes sykdom i mage- og tarmsystemet (ref. NHI.no)

 

Siden brystsmerter kan være sterke, er det vanlig å bli redd og engstelig, og tenke det verste. Samtidig så tilsier fornuft at det er lurt å ta forhåndsregler og sørge for å få undersøkt tilstanden hvis det er god grund til at man bør gjøre det. 

 

Tegn på at man bør oppsøke lege:

-  kraftige nye og akutte brystsmerter (obs forskjellige symptomer hos menn og kvinner)

 • tiltagende brystsmerter ved fysisk aktivitet, og avtagende ved hvile (angina)

 • tidligere historikk med hjerteproblemer

 • familie-historikk med alvorlig hjertesykdom

 • høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes, røyker, overvekt er også viktige faktorer. 

Husk: det er bedre å være på den sikre siden!

Differentialdiagnoser: (de vanligste) Vanlige tilstander som ofte kan gi brystsmerter:

 • Muskulære spenninger i brystkassen eller knyttet til ledd i brystrygg og ribbein

 • Angst

 • Angina pectoris

 • Hjerteinfarkt

 • Lunge-emboli (blodpropp i lungene)

 • Ribbeinsbrudd

 • Pneumothorax (kollaps/punktering av lungen)

 • Refluks

 • Funksjonell Dyspepsi

 • Magesår

 • Gallestein

 • Lungebetennelse

 • Astma

 • Kols

 • +++

Osteopater behandler funksjonelle plager knyttet til kroppen. Når pasienter har vært undersøkt av lege, eller tegn og symptomer tyder på at problemet er funksjonelt (funksjonelt=muskulært), så er det en god idè å prøve osteopatisk behandling av symptomene. Undersøkelsen er viktig for å avdekke hvilke fysiske strukturer (knokkel, muskelvev, senevev, nervevev etc. etc.) som kan være symptomgivende, for deretter å behandle dette, eller henvise videre dersom osteopaten mener det er det beste. Dette ville f.eks. være naturlig dersom man konkluderer med at plagene mest sannsynlig et knyttet til angstlidelse. Da ville osteopaten i de fleste tilfeller henvise pasienten til psykolog-spesialist. 

Husk at 50% av de som kommer til fastlegen med brystsmerter, har muskulære plager. Dette er noe vi som osteopater kan hjelpe med! Refluks er også noe vi osteopater kan behjelpe. 

 

Har du brystsmerter, som du tror er funksjonelle, ta kontakt på 92247267 eller bestill time her. 

Ved kraftige brystsmerter, kontakt lege først!

bottom of page