top of page

Konsultasjonen

Osteopati er en profesjon hvor undersøkelses- og behandlingsformene er pasientorientert. Den første konsultasjonen varer som regel lengre og gir osteopaten tilstrekkelig tid til å:

  • Lytte til deg, samt stille spørsmål om dine aktuelle problemer, din allmenne helsetilstand, annen behandling du mottar eller tidligere behandling du har hatt og medisiner du bruker. Slik informasjon journalføres og er taushetsbelagt. 

  • Undersøke deg nøye. Osteopaten kan be deg ta av noe klær i forbindelse med undersøkelse og behandling. Fortell din osteopat om du synes det er ubehagelig. Av og påkledning pågår uten oppsyn, og det skal være håndklær eller tepper tilgjengelig for tildekning. Du har rett til å ta med en venn eller et familiemedlem til konsultasjon og behandling.

  • Be deg om å gjøre enkle bevegelser og øvelser for å se på din holdning, ergonomi og bevegelighet. Menneskekroppen er sammensatt, og smerter og stivhet i et område av kroppen kan henge sammen med problemer i andre områder. Osteopaten undersøker derfor ikke bare der hvor du opplever ubehag.

  • Undersøke funksjonen til ledd, leddbånd, knokler, muskler og bindevev ved bruk av hendene.

  • Vurdere tegn og symptomer på helsetilstander hvor annen medisinsk oppfølgning kan være nødvendig. Om osteopaten skulle henvise deg videre, så kan du forvente en skriftlig redegjørelse for henvisningen som du kan ta med deg til din fastlege eller annet helsepersonell.  

bottom of page