top of page

Trykkbølgebehandling

Hva er det, og hvor effeketivt er det?

Trykkbølgebehandling eller sjokkbølgebehandling er et relativt nytt fysikalsk medisinsk behandlings-verktøy. Behandlingsmetoden baserer seg på teknologi som genererer ikke-fokuserte trykkbølger som overføres via en konveks overflate på applikatoren (tuppen av trykkbølge-pistolen) og ut i vevet. Dette gir en radial eller kjegleformet spredning av energi i hver trykkbølge. Trykkøkningen i det aktuelle vevet skjer i løpet av svært kort tid, og gir et høyt energinivå og en en hensiktsmessig spredning av energi i vevet. 

Virkningsmekanismer:

Virkningsfysiologisk bedrives det utstrakt forskning på induksjon; kroppens egenproduksjon av biologiske vekstfaktorer («angiogenic growth factors»). Slike anabole effekter er godt dokumenterte; de inngår i nydannelse av blodkar, forbedret blodsirkulasjon, bedre vevsmetabolisme/ stoffskifte, lokalanestetisk/ bedøvende effekt og i vevsoppbygging. 
Dette betyr at behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til de underliggende mekanismene for kroppens selvreparerende evne.

 

Selve behandlingen:

Forut for radial trykkbølgebehandling gjøres en klinisk/ funksjonell undersøkelse. Ultralyd og MR kan være gode supplement til diagnostisering og lokalisering av vevsforandringer, eksempelvis i tilfeller med kalkpåslag i ledd- og leddnære strukturer.
En behandlingsdose på 2000 pulser i smerteområdet er vanlig. Trykket (målt i bar, 2-4 bar er vanlig) varieres ut fra pasientens toleranse og angivelse av smertefokus. Behandlingstiden overstiger sjelden 10 minutter og gjennomføres med ca. 7 dagers intervall. En serie på 2-5 behandlinger er ofte tilstrekkelig. Behandlingen skal ikke skje parallelt med injeksjoner eller annen medikamentell støtte.

Mulige bivirkninger:

Det er registrert få og ubetydelige bivirkninger; små punktformige blødninger i underhuden kan forekomme. Disse gir ingen symptomer og forsvinner i løpet av få dager. Det forekommer også moderat ømhet i behandlingsområdet noen timer etter behandlingen; i enkelte tilfeller har denne tilstanden vart opptil 2-3 døgn. Dersom dette er plagsomt, vil vanlige smertestillende gi effektiv lindring.

Typiske plager trykkbølgebehandling kan være effektivt for:

- Skulder: Kalkskulder (tendinose), Bursitter(slimposebetennelser).

- Arm: Musearm, Tennis-albue(lateral epicondylitt), Golf-albue(medial epicondylitt). Biceps-tendinitt, Sms-tommel.

- Hofte/sete: Trochanter-tendinose, Trochanter-bursitt, Isjias/piriformissyndrom. mm.

- Kne: Runners knee, Jumpers knee, Patella-tendinopati, "Schlatters", Slitasjegikt i kne (gonartrosis)

- Legg: Beinhinnebetennelse, Akillesbetennelse.

- Fot: Hælspore, Mortons nevrom, Plantarfascitt

trykkbølgebehandling.jpeg
bottom of page