top of page

Hjernerystelse - Post Commotio Syndrom 

Hjernerystelse er en tilstand som oppstår etter slag mot

hodet eller nakkesleng. Hjernerystelse har en forekomst

på ca 50 av 100.000 personer per år. 

 

Symptomer

Hjernerystelse kjennetegnes typisk av symptomer som:

 • Moderat hodepine

 • Kvalme

 • Svimmelhet/ustøhet

 • Nedsatt hukommelse

 • Dårlig konsentrasjonsevne

Plager som disse er vanlig de første dagene etter skaden. Vanligvis forsvinner de av seg selv, men noen pasienter kan ha slike plager i flere uker eller måneder, eller år for den saks skyld. I disse tilfellene kalles tilstanden for Post Commotio Syndrom eller Post Concussion Syndrom(e). 

Årsak

Det er knyttet usikkerhet rundt hva som er årsaken til at hjernerystelse oppstår. Noe av grunnen til at man er usikkre, er de store forskjellene blant individene. Noen får det etter et kraftig traume, mens andre kan få det av et tilsynelatende mindre traume. Krampeanfall og rask stigning av trykket inni hjernen (intra-kranielt trykk) er noen av teoriene bak symptomene som oppstår. Bevissthetstap kan visst nok skyldes rotasjonskrefter som oppstår ved traume mot hodet. Når det gjelder hukommelsestap, vet man ennå ikke hva som er årsaken.

Akutt behandling av hjernerystelse

Hvis du har fått hjernerystelse, så skal du helst ikke være alene det første døgnet. Du bør faktisk også vekkes to ganger den første natten for å forhindre koma (i verste fall).

 

Unngå dette før du er helt frisk:

 • Langvarig TV-titting og lesing

 • Videospill

 • Alkohol

 • Sportsaktiviteter som innebærer risiko for nye hodeskader (f.eks. fotball og slalåm)

Andre aktiviteter som kan forverre symptomene:

- bilkjøring

- sterkt lys

- andre kraftige sanseinntrykk: høy lyd, sterk lukt etc

- bevegelse generelt

Det er lurt å oppsøke lege ved mistanke om hjernerystelse, samt å vurdere et par dagers sykemelding, for å være på den sikre siden. Det er vanlig å ta smertestillende tabletter for hodepinen, hvis det er behov for det. 

Hjernerystelse og idrett. 

Det har kommet en del nye og strengere retningslinjer for de som får hjernerystelse i idrettssammenheng:

 • En idrettsutøver som har fått hjernerystelse, skal ikke fortsette med aktiviteten

 • Idrettsutøveren får ikke delta i idrett før symptomfrihet er oppnådd i hvile og ved anstrengelse og vedkommende bør ta det med ro i minst syv dager

 • En person med hjernerystelse skal behandles av en person som er godt kjent med en slik skade

 • Ved økende symptomer skal pasienten til sykehus for vurdering

Post Commotio Syndrom (PCS)

PCS er en følgetilstand til hjernerystelse og er et symptomkompleks som består av hodepine, svimmelhet, nevro-psykiatriske symptomer og forstyrrelser i hjernens intellektuelle funksjoner (kognitive forstyrrelser).

​Av alle med mild til moderat hjerneskade vil 30-80% kunne oppleve noen grad av postcommotiosyndrom. Den store spredningen i forekomst er uttrykk for at ulike diagnostiske retningslinjer er blitt brukt. Kvinner og eldre personer er mest utsatte for å få PCS. De som får PCS, utgjør en uensartet gruppe med varierende grader av skader mot hode og hjerne.

 

Symptomer ved PCS

- Hodepine (hos 25-80 av de som har mild hodeskade)

- Svimmelhet

- Psykologiske og kognitive symptomer: Angst, depresjon, irritabilitet, personlighetsendringer, nedsatt hukommelse og konsentrasjon samt utmattelse (fatigue) og søvnforstyrrelser er noe av det som rapporteres.

- Synsforstyrrelser

Årsaker til PCS

Det er ulike teorier om hva som skjer i hjernen. Noen mener det er skader i hjernevevet og biokjemiske endringer oppstått i forbindelse med hjerneskaden. Andre mener syndromet har en psykisk årsak. Sannsynligvis bidrar begge mekanismene.

Behandling av Post Commotio Syndrom

Det finnes ikke ennå èn kur for de som har vedvarende hjernerystelses-symptomer, kjent som Post Commotio Syndrom. Det som er vanlig er å "aime" behandlingen mot symptomene. Osteopatisk behandling kan hjelpe noen, men sannsynligvis ikke alle som opplever nevnte symptomer.

Osteopati kan hjelpe pasienter på forskjellige måter, kanskje mest gjennom fokus på det kranielle felt.
Osteopati i det kranielle felt, fokuserer på hodets delikate struktur og funksjon, og har fokus på å gjenopprette normale funksjoner mellom hodets knokler, membraner, årer, nerver etc. Dette gjøres ofte med de samme prinsippene en osteopat bruker andre steder på kroppen, men ofte mer skånsomt i hode-regionen, fordi hjernen og nervesystemet er ekstra sensitivt i dette området.
 
Spesielle viktige områder av hodet er:
- hodets sirkulasjon (venøs drenasje, lymfatisk drenasje) for å få bort avfallsstoffer etter hodeskade (glutamater etc) Dette inkluderer fokus på sirkulasjon av serebrospinal-væske, som er særlig viktig for reparasjon av hjernen etter skade, da denne væsken er bærer av næring ut til hjernens vev og celler og også bidrar til nedsatt inflammasjon.
- autonome nervesystemet ANS : Parasympaticus: (hjernenerver 3,7,9 og 10) + sympaticus: øvre thorakal/ ganlion cervikale inf/sup. Viktig å balansere det autonome nervesystemet etter traume, slik at det blir normal balanse mellom sympaticus og parasymp.
- Øvre nakke (OAA-komplekset) pga dets delikate nerveforbindelser (plexus cervikale) og interaksjon mellom viktige hjernenerver som f.eks. trigenimus (Hn5), fascialis (Hn7), Vagus (Hn10), Accessorius (Hn11) m.flere. For ikke å glemme de hjernenervene som tar imot impulser og styrer øynenes funksjoner (Hn2,3,4 +6)
- i tillegg kan det være dypere effekter i hjernen, som man kan trekke på via berøring av hode, hud etc etc. Disse desenderende inhiberende effektene kalles gjerne PAG-effekter, og har vist seg å ha en sentral rolle i smerteinhibisjon.

Dersom du har ubesvarte spørsmål, eller ønsker å bestille time, ring 92247267 eller trykk her.

Behandling av Post Commotio Syndrom i Moss, Behandling av hjernerystelse i Moss, Hjerneskade, Behandling av symptomer ved hodeskade.
bottom of page