top of page

Etter behandlingen og videre oppfølging

Osteopaten din vil fortelle deg om de mest vanlige reaksjonene etter behandling og hvordan du skal forholde deg til dem. Etter behandlingen er det ikke uvanlig å føle seg litt stiv og støl i de påfølgende 24 til 48 timer. Skulle du ha noen bekymringer rundt dette er det viktig at du kontakter, og rådfører deg med, din osteopat.

Det kreves som regel flere behandlinger for å kunne hjelpe på din tilstand. Osteopaten vil kontinuerlig evaluere din progresjon, lytte til dine tilbakemeldinger og be om samtykke til eventuelle endringer i behandlingsopplegget.

De fleste pasienter kommer direkte til osteopat, ofte uten å oppsøke lege først. Vi anbefaler deg å holde din lege informert om behandlingen, slik at du kan motta best mulig oppfølging fra begge parter. Osteopaten kan sende en skriftlig tilbakemelding til din lege, om ønskelig fra deg. 

Høy helsefalig kvalitet

En osteopat forplikter seg til å levere en helsetjeneste av høy kvalitet, til det beste for pasientene, gjennom høy etisk og faglig standard. 

Den Europeiske Standarden for osteopatisk helsetjeneste publisert av CEN, setter et referansepunkt for den helsetjeneste pasienter i Europa kan forvente av en osteopat hva gjelder relevant utdanning, diagnostisering og behandling. CEN standarden vil dog ikke erstatte nasjonal regulering i de land dette eksisterer. 

bottom of page