top of page

Osteopati og GØRS (Refluks)

Refluks, som det ofte kalles, er et mye brukt begrep for GØRS (Gastro- Øsofagal-Refluks-Sykdom). Et enklere begrep er brystbrannsykdom. Det sentrale i tilstanden er syreplager.

 

Syreplager

 • Med syreplager menes halsbrann eller brystbrann og sure oppstøt. Noen plages også med sviende smerter oppunder mellomgolvet

 • Refluks betyr tilbakestrøm. I denne sammenheng er det syre fra magesekken som strømmer feil vei og kommer opp i spiserøret. Slimhinnen i magesekken er konstruert for å tåle syren, mens slimhinnen i spiserøret irriteres av syren. Dette utløser smerter, og dersom refluks forekommer ofte, kan det føre til betennelser i slimhinnen

GERD

Brystbrann oppstår ved at magesyre (saltsyre) fra magesekken (gastro) kommer opp i spiserøret (øsofagus), det vil si at syren forflytter seg motsatt "fartsretningen". Det at magesyre på denne måten strømmer feil vei eller "bakover" i fordøyelseskanalen, betegnes på fagspråket refluks. Alle har hatt refluks en eller annen gang, eller fra tid til annen. Du er ikke dermed syk. Så når er det en sykdom?

Sykdomsbetegnelsen innebærer at reflukssymptomene er så plagsomme at de gir redusert livskvalitet og behov for behandling.

Forekomst

 • Refluksplager er svært vanlige. De fleste mennesker opplever dette i blant, og mange tar syrenøytraliserende medisiner sporadisk

 • Det er funnet at ca 5-10% av den voksne befolkningen har daglige plager med brystbrann, men bare hver fjerde person med brystbrann søker lege

 • Selv blant dem med betydelige plager er det mange som behandler seg selv uten å søke lege

Symptomene består i halsbrann eller brystbrann, sviende smerter i epigastriet og sure oppstøt. 

Årsaker

Årsaken er først og fremst en slapp lukkemuskel i overgangen mellom magesekk og spiserør. Dette medfører en unormal lekkasje av syre fra magesekken til spiserøret. Slimhinnen i magesekken tåler syren, mens slimhinnen i spiserøret ikke er laget for å tåle så sterke stoffer. Syren fører til brenning og svie, og hos noen kan dette fremkalle en betennelsestilstand i spiserøret. Andre årsaker:

 • Mellomgulvsbrokk (hiatus hernie)

 • Røyking og drikking

 • Andre tilstander med høyt trykk i buken: graviditet, overvekt, forstoppelse etc.

Symptomer

 • Halsbrann/brystbrann

 • Sure oppstøt

 • Sviende plager i øvre del av magen

 • Plagsom hoste, hes stemme

 • Astma

 • Syre i munnen, tannskader

 • Gjentagende mellomørebetennelser

Behandling (konvensjonell)

Det er primært to metoder som legevitenskapen bruker:

 1. Medisiner som hemmer produksjonen av magesyre, eller som nøytraliserer syren. Disse må da inntas regelmessig for å hindre at symptomene kommer tilbake, ofte for resten av livet.

 2. Operasjon. Ved et operativt inngrep som hindrer magesyre fra å komme opp i spiserøret. Dette er effektivt, men gjør at man ikke eksempelvis kan kaste opp, som kan by på komplikasjoner og i noen tilfeller være direkte livstruende hvis man har inntatt noe som er giftig som kroppen ellers ville ha kvittet seg med.

Osteopati

Det har vært gjennomført mye forskning på osteopatisk behandling av GØRS i senere år, med veldig lovende resulteter.

Den osteopatiske behandlingen av GØRS tar sikte på å normalisere lukkemuskelen med omkringliggende strukturer, samt holdningsendrende korrigeringer med sikte på å normalisere de områdene som er med på å skape en økt thorakal kyfose. Man tror at den økte nedsunkne thorakale kyfosen skaper en mekanisk barriere som vanskeliggjør å holde en normal tonus i lukkemuskelen. 

Sentralt i området rundt lukkemuskelen til spiserøret er:

 • cruz diafragma (festesenene til puskekuppelen/pustemuskelen)

 • thorako-lumbale overgang og eventuelle holdningskorrigeringer som påvirker denne

 • mobilitet av ribber

 • med mer...

Behandlingen vil derfor ta sikte på å normalisere disse strukturene, slik at pasientene kan få gjennopprettet den normale tonusen i lukkemuskelen, og således få et bedre liv. Det rapporteres om en del pasienter som også, i samråd med lege, kan gå helt og holdent av medisinbruk. Noen pasienter kan trappe kraftig ned på medisinbruken.

 

Det er masse spennende forskning igangsatt her i Norge på dette området. Mer informasjon kommer.

bottom of page