top of page

Svimmelhet | Krystallsyke

2. Nær-besvimelse. Letthetsfølelse i hodet, følelse av å skulle besvime. 

 

3. Langvarig svimmelhet pga: 

- fysisk innaktivitet,

- stress/anspenthet/angst

- forventning om at svimmelhet skal oppstå i spesielle situasjoner

- depresjon

 

4. Fobisk Postural Vertigo

Tilstanden kan beskrives som en følelse av svimmelhet og ubalanse som er til stede til tross for at alle objektive balanseundersøkelser er normale. Fobisk postural vertigo oppstår ofte etter at du har vært utsatt for en periode med sterke påkjenninger, enten emosjonelt eller fysisk, i forbindelse med sykdom.

Svimmelhet kan ha svært mange ulike årsaker, som for eksempel sykdommer i balanseorganet i det indre øret, sykdommer i sentralnervesystemet, hjerte- og karsykdommer eller muskel- og skjelettsykdommer. Eksempler på slike sykdommer er:

Psykiske faktorer er også vanligvis av stor betydning for opplevelsen av svimmelhet, selv om dette ikke nødvendigvis innebærer noen psykisk sykdom.

Noen medikamenter kan ha svimmelhet som bivirkning.

Osteopatisk behandling:

En del av årsakene bak svimmelhet behandles via fastlegen. I de tilfellene hvor fastlegen ikke finner noe galt, eller det er snakk om Vertigo (Krystallsyke), så vil osteopati kunne være effektivt. 

Hvis du har spørsmål til osteopatisk behandling, eller til krystallsyke eller lignende, ring 92247267 eller bestill time her.

svimmelhet krystallsyke Moss, Svimmelhet Moss, Krystallsyke Moss, Behandling svimmelhet Moss, Behandling krystallsyke Moss

Svimmelhet er et veldig vanlig symptom, og det er svært sjelden at svimmelhet er et symptom på noe alvorlig.

Det er såpass mange potensielle årsaker bak svimmelhet, slik at det er svært viktig å se svimmelheten i sammenheng med andre tilleggssymptomer. 

Hovedkategorier av svimmelhet:

1. En følelse av at rommet spinner (rotatorisk vertigo), eller at du beveger deg i rommet (nautisk vertigo).

bottom of page