top of page

Senebetennelse | Tendinopatier

Man har gått bort ifra begrepet "senebetennelse"...

Begrepet senebetennelse hører vi ofte. Kanskje litt for ofte. De helsegruppene som jobber med å behandle senelidelser har gått mer og mer bort ifra bekrepet senebetennelse og bruker i større og større grad bekrepet "tendinopatier" eller "tendinopati". Det betyr sykdom i senen. Der man tidligere har kalt alt for senebetennelser, ser man nå viktigheten av å skille mellom tilstander i senen som har kommet akutt, og tilstander som har kommet mer gradvis og som er mer degenerativ av natur. Hvorfor er dette viktig?

Senebetennelse eller tendinopatier som det nå heter

Det er faktisk viktigere enn du tror! Behandlingene er svært ulike, nesten litt motsatte, så dersom du feilaktig tror at det en akutt senebetennelse og iverksetter tiltak mot dette, så vil det i mange tilfeller forverre tilstanden sett at du bommet på diagnosen, og det faktisk var snakk om en mer langvarig degenerativ senetilstand. Før kalte man det for akutt eller kronisk senebetennelse. Nå kaller man det for akutt tendinitt eller for tendinose. Fellesbetegnelser for alle disse tilstandene, og for tilstander i senen generelt er tendinopatier. 

Behandling.

Som nevnt er det svært viktig at diagnosen blir korrekt satt for at man skal treffe med behandlingen! Da sier det seg selv at det er avgjørende at man bruker god tid på en grundig historie og øndersøkelse. 

Trykkbølgebehandling kan være et svært godt alternativ til langvarige og degenerative tendinopatier (tendinose). 

Trening har også en veldig viktig plass i rehabliliteringen av en tendinopati - men den må komme på rett tid og være tilpasset typen tendinopati. 

Har du problemer med tendinopatier eller noe som kjennes ut som det man før kalte for senebetennelse, så ring 92247267 eller bestill time her. 

 

bottom of page